betalningsfastställelse

betalningsfastställelse
s (-n, -r) EKON vid ansökan om betalningsföreläggande el. stämning kan fordringsägaren ansöka om betalningsfastställelse i de fall borgenären har säkerhet i företagshypotek el. panträtt i fast ege

Clue 9 Svensk Ordbok. 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”